Välkommen till Grand Panthers

Vi älskar våra barn och barnbarn. Klimatförändringen hotar deras framtid.

Vi vill att våra högsta politiska beslutsfattare ska lyfta klimatfrågan över partipolitiken

och vi arbetar för att de ska utforma en gemensam politik som stoppar klimatförändringen

och tryggar alla barns och barnbarns framtid. Till varje pris!

 © GP  •  Sidan uppdaterad 2019-03-06