Onsdag 24 april 2024 kl 13, ses vi på Caféet Källarbyn, 
Stora Nygatan 31, en trappa ner i rummet längst in.
Kl.14.30 går vi till trappan vid Riksbron för att göra vår röst hörd.

Vi befinner oss i en allvarlig klimatkris!

Klimatet har aldrig varit varmare under män­niskans tid. Sverige är ett rikt land, med ansvar för stora historiska ­utsläpp, per person. Samtliga partier utom SD, enades om klimatlagen 2017, för att få ner utsläppen.


Nu bryter regeringen mot klimatlagen och ökar utsläppen. Enligt forskarna måste utsläppen istället minskas med 7% årligen till 2030, för att 1,5-gradersmålet inte ska överskridas.


Vi, mor- och farföräldrar, kräver av regeringen:

            Minska utsläppen nu!

Bryt inte mot klimatlagen.

Uppdaterad 240329