Välkommen till Grand Panthers

Klimatförändringen hotar barnens framtid. Vi vill att våra högsta politiska beslutsfattare

lyfter klimatfrågan över partipolitiken och utformar en gemensam politik

som stoppar klimatförändringen och tryggar barnens framtid.

Till varje pris!

 © Grand Panthers