Vi delar ut flygblad vid Riksdagshuset

Samling vid trappan intill Riksbron (mot Drottninggatan)

Onsdag 19 juni 2024 kl 14. Välkommen!

Vi befinner oss i en allvarlig klimatkris!

Klimatet har aldrig varit varmare under män­niskans tid. Samtliga partier
utom SD, enades om klimatlagen 2017, för att få ner utsläppen. Sverige är ett rikt land, med ansvar för stora historiska ­utsläpp, per person.


Nu bryter regeringen mot klimatlagen och ökar utsläppen. Enligt forskarna måste utsläppen istället minskas med 7% årligen till 2030, för att 1,5-gradersmålet inte ska överskridas.


Vi, mor- och farföräldrar, kräver av regeringen:

            Minska utsläppen nu!

Bryt inte mot klimatlagen.

Uppdaterad 240523