Vi är Grand Panthers


Vi är ett nätverk av mor- och farföräldrar

och andra äldre, som är djupt oroliga för

vad klimatförändringarna innebär för våra

barnbarn. Vi visar vår oro genom att sista

onsdagen i månaden vandra fram och

tillbaka utanför riksdagshuset. Där bär vi

plakat med bilder på barn, med

uppmaningen att rädda klimatet för

barnbarnen.

 

Vi börjar ofta med att samlas till ett möte

tidigt på eftermiddagen. Tid och plats finns

på webbsidan. Sedan går vi till en av

trapporna vid Riksgatan, för att ropa våra

slagord och väcka uppmärksamhet, och

går sedan fram och tillbaka mellan

Mynttorget och Rosenbad. Avsikten är att öka medvetenheten om klimatläget hos dem vi möter. Dagen avslutas ofta med gemensam fika.

 

Grand Panthers anser att klimatfrågan är överordnad alla andra frågor och borde lyftas över partipolitiken. Så ofta vi kan stämmer vi träff med politiker och framför vår oro och våra krav på politisk handlingskraft (lista över politiker vi träffat finns på

webbsidan).

 

Då vi inte har demonstrationstillstånd går vi ensamma eller i små grupper. Vi kallar det att »strömma«. I augusti 2011 strömmade vi första gången och sen dess har vi strömmat varje månad (utom juni och juli). På strömningarna har vi varit mellan 10

och 40 personer och i googlegruppen ingår ca 120 personer.

 

Vi har ingen ledare, bara en webbmaster/kassör för insamlingar (flygblad och lokalhyra). Ingen närvarokoll. Nya kommer, andra slutar. Genom åren har många av oss upplevt det värdefullt att få dela kunskap och information via googlegruppen. Men viktigast är att träffa likasinnade och tillsammans framföra vår oro för klimat och miljö till allmänhet och politiker.

 

Det gäller framtiden för barnbarnen.


Välkommen till Grand Panthers!