Vi är Grand Panthers

Ett nätverk av mor- och farföräldrar och
andra äldre, som är djupt oroliga för

vad klimatförändringarna innebär för våra

barnbarn. Vi visar vår oro genom att sista

onsdagen i månaden vandra fram och

tillbaka utanför riksdagshuset. Där bär vi

plakat med uppmaningen att rädda
klimatet för
barnbarnen.

 

Vi börjar ofta med att samlas till ett möte

tidigt på eftermiddagen. Tid och plats finns

på hemsidans förstasida. Sedan går vi till
en av
trapporna vid Riksgatan, för att ropa
våra slagord och väcka uppmärksamhet, och

går sedan fram och tillbaka mellan Mynttorget och Rosenbad. Avsikten är att öka medvetenheten om klimatläget hos dem vi möter. Dagen avslutas ofta med gemensam fika.

 

Grand Panthers anser att klimatfrågan är överordnad alla andra frågor och borde lyftas över partipolitiken. Så ofta vi kan stämmer vi träff med politiker och framför vår oro och våra krav på politisk handlingskraft (på hemsidans förstasida finns länken: Politiker vi träffat).

 

Då vi inte har demonstrationstillstånd går vi ensamma eller i små grupper. Vi kallar det att strömma. I augusti 2011 strömmade vi första gången och sen dess har vi strömmat varje månad (utom juni och juli). På strömningarna har vi varit mellan 10 och 40 personer och i googlegruppen ingår ca 120 personer.

 

Vi har ingen ledare, bara protokollförare, kassör för insamlingar inför löpande utgifter samt en webbmaster. Ingen närvarokoll. Nya kommer, andra slutar. Genom åren har många av oss upplevt det värdefullt att få dela kunskap och information via google-gruppen. Men viktigast är att träffa likasinnade och tillsammans framföra vår oro för klimat och miljö till allmänhet och politiker.

 

Det gäller framtiden för barnbarnen.


Välkommen till Grand Panthers!