Klimatförändringarna kommer, enligt FN, att bli förödande
för
kommande generationer 

(IPCC:s klimatrapport sommaren 2021).

─ Lyssna till klimatforskningen

─ Följ och skärp klimatlagen
som 7 av 8 riksdagspartier enades om 2017

─ Våga ta de beslut som säkrar
barnbarnens framtid

─ Agera nu!
______________________________________________


Vi ses nästa gång onsdag 25 maj 2022 klockan 13

på Cafeet Källarbyn, Stora Nygatan 31 och går sedan till 

trappan vid Riksbron nära Drottninggatan cirka klockan 14:30.


Välkommen!


Vi mor- och farföräldrar samlas sista onsdagen
varje månad och kräver av politikerna:

_____________________________________________________________________________


Vi är Grand Panthers Så började det  I  Bilder från strömningar  I  Facebook  I  Politiker vi träffat

Kom med på mejllistan: info@grandpanthers.se  I  Skyltar och visitkort  I  Flygblad  I  Flyer in English

Vi är med i nätverket Klimatsverige  I  Fridays for Future  I  Gretas tal i FN

Klimatsvaret  I  Våra barns klimat (f.d.Föräldravrålet)


 © Grand Panthers