Klimatförändringarna kommer, enligt FN, att bli förödande
för kommande generationer 

(IPCC:s klimatrapport sommaren 2021).

─ Lyssna till klimatforskningen

─ Följ och skärp klimatlagen
som 7 av 8 riksdagspartier enades om 2017

─ Våga ta de beslut som säkrar
barnbarnens framtid

─ Agera nu!
______________________________________________


Sommaruppehåll. Vi ses igen onsdag 31 augusti 2022.

Preliminär tid och plats: kl 13, Cafeet Källarbyn, Stora Nygatan 31.

Kl 14.30 går vi till trappan vid Riksbron nära Drottninggatan.


Välkommen!


Vi mor- och farföräldrar samlas sista onsdagen
varje månad och kräver av politikerna:

_____________________________________________________________________________


Vi är Grand Panthers Så började det  I  Bilder från strömningar  I  Facebook  I  Politiker vi träffat

Kom med på mejllistan: info@grandpanthers.se  I  Skyltar och visitkort  I  Flygblad  I  Rop och sånger

Vi är med i nätverket Klimatsverige  I  Fridays for Future  I  Gretas tal i FN

Klimatsvaret  I  Våra barns klimat (f.d.Föräldravrålet)  |          Flyer in English


 © Grand Panthers