Klimatförändringarna kommer bli förödande för kommande generationer
enligt FN (IPCC:s klimatrapport, sommaren 2021).


Mor- och farföräldrar samlas sista onsdagen
varje månad och kräver av politikerna:


• Lyssna till klimatforskningen


• Följ och skärp klimatlagen
som 7 av 8 riksdag partier enades om 2017


• Våga ta de beslut som säkrar
barnbarnens framtid


• Agera nu!
__________________
Vi ses nästa gång 26 januari 2022
Samling: Källarbyn, Stora Nygatan 31, kl 13.00. Efter mötet går vi till
riksdagshuset, där vi går fram och tillbaka med plakat (strömmar).från cirka klockan 14:30
Välkommen!

_______________________________________________________________________________________


Vi är Grand Panthers  I  Så började det  I  Bilder från strömningar  I  Politiker vi träffat

Kom med på mejllistan: info@grandpanthers.se  I  Skyltar, visitkort  I  Flygblad  I  Flyer in English

Vi är med i nätverket klimatsverige  I  Fridays for Future  I  Gretas tal i FN