Några foton från 2012-11-28, en regnig och blåsig dag. Ganska tomt utanför riksdagshuset. Men plötsligt fick vi närkontakt med Hans Lindberg, sedan två år statssekreterare i finansdepartementet, just det departement som måste anses vara huvudansvarigt för den klimatpolitik som förs i Sverige och som enligt vår mening bidrar till att hota framtiden för alla barn och barnbarn. Det blev en kort, men intensiv pratstund, som vi gärna skulle fortsätta under mer ordnade former. Klimatfrågan är i sanning en opolitisk överlevnadsfråga för civilisationen och bör därför höjas över partipolitiken - och Grand Panthers är ett uttryck för en växande opinion, som alla partier gör klokt i att lyssna till. 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka

© Grand Panthers 2012 • Sidan uppdaterad 2012-11-29